Fläktar

Utmärkande för vårt fläktsortiment är att alla fläktar är ErP-godkända med hög finish, verkningsgrad och energieffektivitet. Det innefattar såväl mobila som stationära industrifläktar samt plastfläktar för laboratoriemiljö.

Radialfläktar – FB

Utvecklade för användning vid stoftbemängd luft

 Läs mer

Fläktar – F

Utvecklade för användning vid stoftbemängd luft

 Läs mer

Plast – P, PS & JET

Utvecklade för användning i tuffa miljöer

 Läs mer

Mobila – TR, BF & FBH

Industrifläktar utrustade för mobil användning, både med och utan punktutsug

 Läs mer