Mobila – TR, BF & FBH

Industrifläktar utrustade för mobil användning, både med och utan punktutsug

Utvecklade för användning där fasta fläktar inte är ett alternativ. Lämpliga då luften förorenas med höga koncentrationer av stoft:

 • Svetsning
 • Bilavgaser

Självrensande fläkthjul med raka skovlar:

 • Stoft fastnar inte på fläktens skovlar
 • Minskad risk för obalans och lagerhaveri
 • Minimal risk för gnistbildning
 
 
 

Utföranden

 

TR 2000

 • Mobilt punktutsug för användning i bilverkstäder, byggplatser, etc.
 • Utsugsarm, 2 m
 • Pulverlackerad fläkt i stålplåt, 0,75kW, 1-fas
 • Slang på utloppet, 7 m
 • Elkabel, 5 m

BF 1000-1200

 • Bärbar fläkt med utsug
 • Slang, 2 m
 • Sugdon med magnet
 • Pulverlackerad fläkt i stålplåt, 0,55kW alt. 0,75k W, 1-fas

FBH 1000-1200

 • Mobilt utsug med stativ på hjul
 • Pulverlackerad fläkt i stålplåt, 0,55kW alt. 0,75k W, 1-fas
 • Stativ på hjul
 • Motorskydd
 • Elkabel, 5 m