Huvudkontor
Fumex AB
Verkstadsvägen 2
931 61 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910 – 361 80
Fax: 0910 – 130 22