Från lokal mekanisk verkstad till världsledande miljöteknik

Fumex har rötter ända tillbaks till 1940-talet då den huvudsakliga inriktningen var tillverkning av komponenter till verkstads- och fordonsindustrin. Sedan dess har vi gjort en fantastisk utvecklingsresa och kan idag räkna oss som ett på vissa områden världsledande företag inom miljöteknik.

 

Marknadsledande produktbredd

Vi har idag marknadens bredaste sortiment av produkter för evakuering av luftburna skadliga gaser och partiklar. Hela produktprogrammet omfattar allt från punktutsug för industriell- och laboratoriemiljö till utsug för fordonsavgaser, fläktar, styrautomatik, filter samt verkstadsutrustning.

Hög servicegrad och korta leveranstider

Viktiga mervärden är vår kvalitet och snabbhet gällande service/support och leveranser. Tack vare vår rationella monteringsproduktion kan vi ofta erbjuda korta leveranstider. Nycklar till den höga servicenivån är vår strävan att vara tillgängliga samt en hög kompetens som säkerställer kvaliteten på vår support i tekniska frågor.

Närhet och snabbhet genom samverkan och nätverk

Vi har ett nära samarbete med ventilationskonsulter och installatörer som borgar för optimala lösningar både i fråga om produktfunktionalitet och servicemöjligheter för våra slutkunder. Vår nätverksfilosofi ger oss i praktiken en lokal närvaro oavsett våra slutkunders geografiska läge.

 

Ständig utveckling av fler rena fördelar

Ända sedan starten har vi på Fumex utvecklat våra produkter. Både design-, funktion- och användarmässigt. Ett exempel är hur vi allt mer övergått från plåt till aluminium, något som gör produkterna både mer installations- och användarvänliga. Vi utvecklar även formgivning och utseende, ofta i samarbete med industridesigners. Gemensam drivkraft för alla våra utvecklingsområden är att skapa ännu tydligare och fler, rena fördelar.