Aktuellt

Här kan du läsa de senaste nyheterna från Fumex
25-06-2024

Varför är Ra-värde viktigt för produkter i renrumsmiljöer?

För verksamheter som har höga krav på sanitära miljöer, till exempel de inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, är det absolut nödvändigt att kunna minimera risken för bakteriell tillväxt, korskontaminering och spridning av farliga ämnen. Produkter och maskiner som används i det dagliga arbetet behöver därför vara designade för att enkelt kunna rengöras och tas om hand om. Detta görs bland annat genom att produkternas yta, det vill säga det vi faktiskt ser med blotta ögat och kan röra, behöver vara släta, lätta att rengöra och kunna stå emot olika syror och substanser.

För att leva upp till de kravställningar och regelverk som sätts av ansvariga myndigheter väljer berörda företag ofta att använda sig utav produkter i rostfritt stål. Detta då materialet i sig har en hög korrosionsbeständighet och god hållbarhet, men också på grund av att de är lätta att rengöra, en egenskap som är karaktäristik för produkter med ett lågt Ra-värde.

Så, vad är då Ra-värde?

Ra-värde refererar till ett materials eller en produkts ytfinhet, vilket är ett mått på en ytas släthet eller grovhet. Likt sandpapper kan det delas in i mycket grov, grov, medel och fin, och Ra-värdet bestäms utifrån hur mycket produktens yta avviker från en helt slät yta. Ett lågt Ra-värde är en indikation på en slät yta, medans ett högt Ra-värde är lika med en grövre yta.

 

diagram fumex 240117

 

Det är lätt att tro att ju lägre Ra-värde desto bättre, men det är ett falsk påstående. Faktum är att de bästa förutsättningar för att sterilising och rengöring av produkter sker när ytan har ett Ra-värde mellan 0.25 och 0.60 µm. Det är med andra ord Ra-värdets sweet spot.

Fumex PSS har ett Ra-värde på ≤ 0.6

Fumex PSS är en av våra punktutsug i rostfritt stål och den har ett Ra-värde på ≤ 0.6. Med en så pass slät yta blir den enkel att rengöra, vilket bidrar till en säker och steril arbetsmiljö utan vare sig smuts, bakterier och giftiga ämnen. Fumex PSS är även det allra första punktutsuget på marknaden som har en hermetiskt sluten profil som bidrar ytterligare till ett enkelt underhåll och effektiv rengöring.
ra1 fumex 240117 3ra3 fumex240117 3ra2 fumex 240117 3

Punktutsuget är också utrustat med vårt snabbkopplingssystem FUMEX Q-MaiD™ som gör det enkelt att koppla isär produkten och rengöra områdena kring slangen och huven.

Om du vill byta till ett punktutsug som möter de allra högsta av sanitetskrav, ladda då ner produktbroschyren eller kontakta oss för att lära dig mer.

1 2 3 19
25.06.2024

Varför är Ra-värde viktigt för produkter i renrumsmiljöer?

För verksamheter som har höga krav på sanitära miljöer, till exempel de inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, är det absolut nödvändigt att kunna minimera risken för bakteriell tillväxt, korskontaminering och spridning av farliga ämnen. Produkter och maskiner som används i det dagliga arbetet behöver därför vara designade för att enkelt kunna rengöras och tas om hand om. Detta görs bland annat genom att produkternas yta, det vill säga det vi faktiskt ser med blotta ögat och kan röra, behöver vara släta, lätta att rengöra och kunna stå emot olika syror och substanser.

För att leva upp till de kravställningar och regelverk som sätts av ansvariga myndigheter väljer berörda företag ofta att använda sig utav produkter i rostfritt stål. Detta då materialet i sig har en hög korrosionsbeständighet och god hållbarhet, men också på grund av att de är lätta att rengöra, en egenskap som är karaktäristik för produkter med ett lågt Ra-värde.

Så, vad är då Ra-värde?

Ra-värde refererar till ett materials eller en produkts ytfinhet, vilket är ett mått på en ytas släthet eller grovhet. Likt sandpapper kan det delas in i mycket grov, grov, medel och fin, och Ra-värdet bestäms utifrån hur mycket produktens yta avviker från en helt slät yta. Ett lågt Ra-värde är en indikation på en slät yta, medans ett högt Ra-värde är lika med en grövre yta.

 

diagram fumex 240117

 

Det är lätt att tro att ju lägre Ra-värde desto bättre, men det är ett falsk påstående. Faktum är att de bästa förutsättningar för att sterilising och rengöring av produkter sker när ytan har ett Ra-värde mellan 0.25 och 0.60 µm. Det är med andra ord Ra-värdets sweet spot.

Fumex PSS har ett Ra-värde på ≤ 0.6

Fumex PSS är en av våra punktutsug i rostfritt stål och den har ett Ra-värde på ≤ 0.6. Med en så pass slät yta blir den enkel att rengöra, vilket bidrar till en säker och steril arbetsmiljö utan vare sig smuts, bakterier och giftiga ämnen. Fumex PSS är även det allra första punktutsuget på marknaden som har en hermetiskt sluten profil som bidrar ytterligare till ett enkelt underhåll och effektiv rengöring.
ra1 fumex 240117 3ra3 fumex240117 3ra2 fumex 240117 3

Punktutsuget är också utrustat med vårt snabbkopplingssystem FUMEX Q-MaiD™ som gör det enkelt att koppla isär produkten och rengöra områdena kring slangen och huven.

Om du vill byta till ett punktutsug som möter de allra högsta av sanitetskrav, ladda då ner produktbroschyren eller kontakta oss för att lära dig mer.

1 2 3 19