APS

Den optimala avgasskenan för arbetsplatser med fordon i rörelse

APS har med sin unika konstruktion av profilskenan marknadens lägsta tryckfall:

  • Profilskenan fungerar både som sugkanal och bärare av löpvagn
  • Flexibelt system med möjligheter till olika slanglängder och -kvaliteter
  • Låg driftskostnad
  • Kan levereras med automatisk retur
  • Flera avgasvagnar kan monteras på samma skena

Anläggningar dimensioneras normalt för tomgångskörning, med något högre luftflöde än angiven avgasmängd, och för att klara lite högre belastning än minimikraven.

 
 
 

Utföranden

 

Standard

  • Profilskena i extruderad aluminium
  • Nedslang av överkörbar gummerad väv i EPDM
  • Löpvagnen kan utrustas med svetsutsug för användning vid svetsning
  • Kan anslutas till separat fläkt eller centralt utsugssystem
 

Behöver du hjälp att hitta rätt?

Ta kontakt med oss så hjälper vi er att hitta rätt produkt för era behov.