Laboratoriemiljö

Fumex är genom sin bredd och spets världsledande på att säkerställa ren luft i laboratoriemiljö. Produkter md hög positionsstabilitet, ren insida med oöverträffat låga tryckfall samt modern och användarvänlig design i aluminium kännetecknar produktsortimentet.

Fokus på ren luft och säker labbmiljö.

Bra arbetsmiljö inom laboratoriemiljö, sjukhus och skolor är en nyckelfaktor för bibehållen konkurrenskraft och bidrar till hälsa, engagemang, effektivitet och kvalitet. Den kan dock inte tas för given. Människor påverkas av luftföroreningar i form av lukter, gaser och partiklar. På Fumex utvecklar vi produkter som effektivt verkar för en ren, säker och hälsosam arbetsmiljö.

Produkterna kännetecknas av modern design och hög finish, verkningsgrad och energieffektivitet. Genom smidiga, nytänkande och ofta unika konstruktionslösningar skapar vi rena fördelar för både installatörer och slutanvändare vid installation, användning och service.

Ta del av vårt erbjudande för laboratoriemiljö.

Urval av produkter

Är det något du behöver hjälp med?

Vi hjälper dig gärna! Ta kontakt med oss så ser vi till att ni hittar rätt produkt för era behov.
Kontaktformulär (SE)