Case

I snart 50 år har vi på Fumex försett våra kunder med effektiva produkter mot luftburna föroreningar för en bättre arbetsmiljö. Läs nedan några exempel på vad våra kunder tycker om oss och våra produkter.
15-03-2024

Waldner och Fumex löser ventilationsutmaningar i laboratorier

Laboratorier är platser för utforskning och innovation. En plats där historia kan skrivas, t.ex. när ett medicinskt genombrott lyckas eller akut nödvändig medicin – som för närvarande vaccin – utvecklas. För att kunna göra det måste forskarna ha optimala förutsättningar: rätt utrustning och en säker arbetsmiljö som är fri från skadliga luftburna gaser och partiklar.

Det sydtyska företaget Waldner är en världsledande tillverkare av individuella lösningar för laboratorierum. Waldners laboratorier erbjuder forskare en arbetsmiljö som möjliggör kreativ och transparent forskning. Med sina flexibla lösningar kan Waldner tillgodose ett brett spektrum av kundbehov i forskningsanläggningar vid universitet och inom läkemedelsindustrin.

När man arbetar med experiment på laboratoriearbetsplatsen är det ganska vanligt att det uppstår mindre mängder dålig lukt, rök eller lätt farliga föroreningar. Dessa obehagliga föroreningar måste evakueras direkt vid källan innan de kan spridas i hela laboratoriet.

Sedan mer än tio år tillbaka är Fumex Waldners huvudleverantör av utsugsarmar till deras servicekranar och laboratoriebänkar. Operatörerna använder produkterna för att effektivt fånga upp och suga ut rök direkt där den uppstår. Det garanterar en god och hälsosam arbetsmiljö.

– Många av våra kunder arbetar dagligen med kemikalier och gaser. För dem är säkerhet högsta prioritet. Fumex produkter har en dokumenterad erfarenhet av lågtrycksfall och energibesparingar. Fumexkundorienterade arbetssätt gör det enkelt för oss att använda deras produkter i vårt erbjudande. Båda företagen har mycket höga kvalitetsstandarder, säger Bernd Schoeler, produktchef på Waldner och deras expert på ventilationsfrågor.

För en enkel installation av Fumex utsugsarmar utvecklades ett speciellt fäste för att underlätta montering direkt på Waldners servicekran (istället för på byggnadens väggar eller tak). Det ger användaren större frihet med snabba ändringar och eftermontering.

– Waldner och Fumex anser att innovation och öppenhet är avgörande för att skapa det bästa kundvärdet. Fumexflexibla produkter gör det möjligt för våra kunder att lösa platsspecifika utmaningar. Våra servicemoduler är utformade så att de flexibelt kan anpassas till nya krav. Fumex är en pålitlig och flexibel partner som förstår användarvänligheten och stöder den med sina produkter. Det är därför vi arbetar så bra tillsammans, avslutar Schoeler.

rs1437 waldner belval lux 8564 lpr 700x467 1

Case 15.03.2024

Waldner och Fumex löser ventilationsutmaningar i laboratorier

Laboratorier är platser för utforskning och innovation. En plats där historia kan skrivas, t.ex. när ett medicinskt genombrott lyckas eller akut nödvändig medicin – som för närvarande vaccin – utvecklas. För att kunna göra det måste forskarna ha optimala förutsättningar: rätt utrustning och en säker arbetsmiljö som är fri från skadliga luftburna gaser och partiklar.

Det sydtyska företaget Waldner är en världsledande tillverkare av individuella lösningar för laboratorierum. Waldners laboratorier erbjuder forskare en arbetsmiljö som möjliggör kreativ och transparent forskning. Med sina flexibla lösningar kan Waldner tillgodose ett brett spektrum av kundbehov i forskningsanläggningar vid universitet och inom läkemedelsindustrin.

När man arbetar med experiment på laboratoriearbetsplatsen är det ganska vanligt att det uppstår mindre mängder dålig lukt, rök eller lätt farliga föroreningar. Dessa obehagliga föroreningar måste evakueras direkt vid källan innan de kan spridas i hela laboratoriet.

Sedan mer än tio år tillbaka är Fumex Waldners huvudleverantör av utsugsarmar till deras servicekranar och laboratoriebänkar. Operatörerna använder produkterna för att effektivt fånga upp och suga ut rök direkt där den uppstår. Det garanterar en god och hälsosam arbetsmiljö.

– Många av våra kunder arbetar dagligen med kemikalier och gaser. För dem är säkerhet högsta prioritet. Fumex produkter har en dokumenterad erfarenhet av lågtrycksfall och energibesparingar. Fumexkundorienterade arbetssätt gör det enkelt för oss att använda deras produkter i vårt erbjudande. Båda företagen har mycket höga kvalitetsstandarder, säger Bernd Schoeler, produktchef på Waldner och deras expert på ventilationsfrågor.

För en enkel installation av Fumex utsugsarmar utvecklades ett speciellt fäste för att underlätta montering direkt på Waldners servicekran (istället för på byggnadens väggar eller tak). Det ger användaren större frihet med snabba ändringar och eftermontering.

– Waldner och Fumex anser att innovation och öppenhet är avgörande för att skapa det bästa kundvärdet. Fumexflexibla produkter gör det möjligt för våra kunder att lösa platsspecifika utmaningar. Våra servicemoduler är utformade så att de flexibelt kan anpassas till nya krav. Fumex är en pålitlig och flexibel partner som förstår användarvänligheten och stöder den med sina produkter. Det är därför vi arbetar så bra tillsammans, avslutar Schoeler.

rs1437 waldner belval lux 8564 lpr 700x467 1