Filter

Vi erbjuder ett brett program av kompletta, färdigmonterade filterprodukter för såväl industri- som laboratoriemiljö.  Med filter optimerade för stationärt, bärbart eller mobilt bruk säkerställs värdefulla kundfördelar som låga ljudnivåer, låga tryckfall och enkel service.

CMF

Rensbar mobil filterenhet för industriproduktion

 Läs mer

LFK

Portabel filterenhet för flexibla lösningar vid temporära arbeten

 Läs mer

CFE

Stoftfilter för stora luftflöden

 Läs mer

CV

Ett flexibelt modulfilter för partiklar och gas.

 

 Läs mer

OF

Moduluppbyggt oljedimfilter

 Läs mer

MF

Mobilt filter för svetsrök och lättare damm vid tillfälliga arbetsplatser

 Läs mer

SF

Bärbart svetsfilter vid temporära arbeten med behov av hög avskiljningsgrad

 Läs mer