CFE

Stoftfilter för stora luftflöden

CFE är lämpligt för filtrering av torra partiklar, stoft och svetsrök i den mekaniska industrin.

Filtret tillverkas i moduler med 2, 4, 6 och 8 horisontella patroner för luftflöde från 1000 m³/h till 12000 m³/h. För större luftflöden kan flera filter monteras pararellt i samma system.

Behovsstyrd rensning av filterpatronerna med effektiva powerpuls-ventiler samt aerodynamiskt utformade deflektorer ökar filtermediets livslängd betydligt. Filtret kan rensas under drift eller genom rensningscykler när anläggningen inte är i drift.

Samtliga komponenter för styrning av rensningen är placerade på den rena sidan väl skyddade för påverkan utifrån.

För byte av filter finns ett system som möjliggör filterbyte utan kontakt med det smutsiga filtret.

CFE sammantaget;

  • Modeller med 2, 4, 6 och 8 horisontella patroner
  • Luftflöden från 1000 m³/h till 12000 m³/h
  • Kan med fördel parallell- och/eller seriekopplas
  • Rensning med powerpuls-ventiler
  • Aerodynamiskt utformade deflektorer
  • Väsentligt ökad livslängd på filtermediet
 
 
 

Behöver du hjälp att hitta rätt?

Ta kontakt med oss så hjälper vi er att hitta rätt produkt för era behov.