CV

Ett flexibelt modulfilter för partiklar och gas.

Modulfiltret CV ger möjlighet att tillgodose olika behov med flera funktioner i samma produkt.

Filtrets moduluppbyggnad erbjuder maximal flexibilitet för både gas- och partikelfiltrering, från enkla engångsfilter till mer anpassade lösningar. CV kan även kombinera gas- och partikelfiltrering i samma system.

För partikelfiltrering finns möjlighet till tryckluftsrensning.

Modulfiltret är i första hand dimensionerat för en arbetsstation men kan parallellkopplas och betjäna flera stationer i samma system.

Modulerna monteras på vägg och den stabila montageprofilen gör installationen enkel samt underlättar nödvändig service och underhåll.