Laboratorier är platser för utforskning och innovation. En plats där historia kan skrivas, t.ex. när ett medicinskt genombrott lyckas eller akut nödvändig medicin – som för närvarande vaccin – utvecklas. För att kunna göra det måste forskarna ha optimala förutsättningar: rätt utrustning och en säker arbetsmiljö som är fri från skadliga luftburna gaser och partiklar.

Det sydtyska företaget Waldner är en världsledande tillverkare av individuella lösningar för laboratorierum. Waldners laboratorier erbjuder forskare en arbetsmiljö som möjliggör kreativ och transparent forskning. Med sina flexibla lösningar kan Waldner tillgodose ett brett spektrum av kundbehov i forskningsanläggningar vid universitet och inom läkemedelsindustrin.

När man arbetar med experiment på laboratoriearbetsplatsen är det ganska vanligt att det uppstår mindre mängder dålig lukt, rök eller lätt farliga föroreningar. Dessa obehagliga föroreningar måste evakueras direkt vid källan innan de kan spridas i hela laboratoriet.

Sedan mer än tio år tillbaka är Fumex Waldners huvudleverantör av utsugsarmar till deras servicekranar och laboratoriebänkar. Operatörerna använder produkterna för att effektivt fånga upp och suga ut rök direkt där den uppstår. Det garanterar en god och hälsosam arbetsmiljö.

– Många av våra kunder arbetar dagligen med kemikalier och gaser. För dem är säkerhet högsta prioritet. Fumex produkter har en dokumenterad erfarenhet av lågtrycksfall och energibesparingar. Fumexkundorienterade arbetssätt gör det enkelt för oss att använda deras produkter i vårt erbjudande. Båda företagen har mycket höga kvalitetsstandarder, säger Bernd Schoeler, produktchef på Waldner och deras expert på ventilationsfrågor.

För en enkel installation av Fumex utsugsarmar utvecklades ett speciellt fäste för att underlätta montering direkt på Waldners servicekran (istället för på byggnadens väggar eller tak). Det ger användaren större frihet med snabba ändringar och eftermontering.

– Waldner och Fumex anser att innovation och öppenhet är avgörande för att skapa det bästa kundvärdet. Fumexflexibla produkter gör det möjligt för våra kunder att lösa platsspecifika utmaningar. Våra servicemoduler är utformade så att de flexibelt kan anpassas till nya krav. Fumex är en pålitlig och flexibel partner som förstår användarvänligheten och stöder den med sina produkter. Det är därför vi arbetar så bra tillsammans, avslutar Schoeler.

rs1437 waldner belval lux 8564 lpr 700x467 1

Under 2018 påbörjades bygget av Uppsala Science Park, som skulle bli Livsmedelsverkets nya huvudkontor. Tillsammans med installationsföretaget Ventilator Lab skulle Fumex leverera utsugsarmar för olika typer av laboratoriemiljöer och krav.

Vårt gemensamma projekt startade i april 2020 när inredningen skulle vara klar. Vi försåg det 2735 kvadratmeter stora laboratoriet med mer än 50 extraktionsarmar av olika modeller för att säkerställa en säker och högkvalitativ arbetsmiljö.

– Jag har arbetat kontinuerligt med Fumex under de senaste 20 åren. De har alltid levererat i tid och har lika höga kvalitetskrav som vi. Livsmedelsverket kommer att ha en bra lösning för de kommande åren, säger Yeliz Akdag, projektledare på Ventilator.

Installationerna i laboratorierna slutfördes i september 2020. Livsmedelsverket kommer att flytta in i sina nya lokaler under december månad.

– Varje projekt står inför samma utmaningar – att hålla tidsplanen och säkerställa kvaliteten. När du arbetar med Fumex löser vi varje oväntad händelse snabbt och omsorgsfullt. Jag är säker på att vi kommer att fortsätta göra affärer under de kommande åren, säger Yeliz.

– Vi är glada över att vara en del av detta projekt. Livsmedelsverket arbetar med många olika produkter i sina labbmiljöer och tillsammans med Ventilator har vi tagit fram en lösning som uppfyller deras krav, avslutar Lars Johansson, försäljningschef på Fumex.

När utbrottet av covid-19 började ställdes laboratorier och forskare över hela världen inför många olika utmaningar. Först var de tvungna att utveckla och testa vaccinet. För det andra, producera den i en sådan skala att den kan fylla det enorma behovet.

Under 2020 samarbetade en av våra nordamerikanska HVAC-representanter med några av världens mest innovativa biofarmaceutiska företag. Tillsammans har de utvecklat arbetsceller för aseptisk fyllning. Det är den första standardiserade, slutna robotfyllningsmaskinen som gör det möjligt för kunderna att bygga och validera sin fyllningskapacitet snabbare.

När HVAC-representanten var tvungen att välja en utsugsarm för att uppfylla FDA:s krav på rengöring och sterilisering i kundmiljön, var valet enkelt att göra. Med PSS-armen från Movex, Fumex nordamerikanska dotterbolag, fick kunden en avancerad lösning som lever upp till de krävande sanitära kraven.

När slutkunden kan kombinera arbetscellerna för aseptisk fyllning med PSS-extraktionsarmen blir deras arbete smidigare, effektivare och säkrare. Nu kan de växla mellan att fylla olika läkemedelsprodukter i injektionsflaskor, sprutor och patroner beroende på marknadens efterfrågan. Samtidigt som de utför sitt arbete i en ren och steril arbetsmiljö – effektivitet när den är som bäst.

Om du vill veta mer om PSS-utsugsarmen kan du ladda ner vårt produktblad.
Du hittar den här, på produktsidan!