Kundcase

I snart 50 år har vi på Fumex försett våra kunder med effektiva produkter mot luftburna föroreningar för en bättre arbetsmiljö. Läs nedan några exempel på vad våra kunder tycker om oss och våra produkter.

 

Kund: IKEA

IKEA har kvalité i fokus

Som IKEA:s första testlaboratorium utanför Sverige så strävar IKEA Test and Training Centre (ITTC) efter att erbjuda produkttester, teknisk träning och teknisk support av högsta kvalitet. Här i Shangai samlas toppkompetens inom en rad olika områden, och testlabbet har en provkapacitet som är nödvändig för att uppnå de högt ställda krav företaget har på sina produkter avseende kvalitet, hälsa och säkerhet.

Sedan 2010 har ITTC genomfört tester på IKEA:s möbler, leksaker, textilier, läder, förpackningsmaterial och kemiska produkter. Det nya testlabbet täcker hela 15 000 kvadratmeter fördelade på fyra våningar och genomför över 200 000 tester per år. För att kunna hantera så många tester krävs bra och effektiv luftkvalité. Där har Fumex fått spela en viktig roll.

Per Lundmark, General Manager på ITTC berättar:
− När vi byggde vårt labb så ville vi skapa en avbrottsfri och problemfri arbetsmiljö vilket ställde höga krav på leverantören. Våra tidigare goda erfarenheter av Fumex produkter och vetskapen att de kan leva upp till våra höga krav avgjorde valet av leverantör.

Och visst var det så. På Ikeas första testanläggning i Kina har Fumex punktutsug TERFU använts under många år. Till det nya testlabbet levererades vår nyaste modell av punktutsug för labmiljö – den uppskattade Fumex ME som har ny design, lägre ljudnivå och inte minst en lägre energiförbrukning.

− ITTC i Shanghai är ett fint exempel på att vi både har resurser och produkter som krävs för att skapa högkvalitativa lösningar, oavsett projektets storlek eller dess geografiska plats, avslutar Stefan Johansson, Export Sales Manager på Fumex.

Biomedicum

Kund: Karolinska Institutet, KI

Flexibel lösning blev bästa medicin

Karolinska Institutet, KI, är ett av världens ledande medicinska universitet. Genom att bedriva forskning och utbildning så bidrar KI – på ett avgörande sätt – till att förbättra människors hälsa. I Sverige står institutet för den enskilt största andelen medicinsk-akademisk forskning, och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

När KI ville samla en stor del av sin experimentella och avancerade forskningsmiljö under samma tak i forskningsanläggningen Biomedicum så fanns ett behov av flexibla laboratorieinredningar som enkelt kunde möbleras om efter projektens utformning. En sådan forskningsmiljö ställde även höga krav på ventilationens anpassningsförmåga.

Ansvarig montör Kurt-Henrik Rönnblom berättar:
– KI gav oss uppdraget att presentera ett förslag på laboratorieinredning med plug’n play och ommöblerbarhet som ledord, vilket vi tog fasta på.

Lösningen blev väggfästen på specialanpassade paneler med steglösa skenor. Detta gör väggplattan justerbar i sidled, vilket innebär enkel och smidig förflyttning av utsugen till önskad position. Väggarna kompletterades med MiniTex, ett kompakt punktutsug med hög lufthastighet i sugmynningen och en effektiv infångning av föroreningen.

Kurt-Henrik Rönnblom fortsätter:
– Genom att använda Fumex kompakta MiniTex så kunde vi även säkerställa att tryckfallet inte översteg 100 Pa.

Lösningen resulterade i en flexibel och effektiv ventilationsanläggning som både säkerställer funktionen och kvalitén på Biomedicums forskningsmiljö, och ger fortsatt möjlighet till forskning i världsklass.

Kund: Volvo Bussar

Nytt ventilationssystem fick Volvos produktion att rulla snabbare

Volvo Bussar är en av världens största busstillverkare. Med kärnvärden som kvalitet, säkerhet och miljö så vill företaget utveckla innovativa lösningar som både för branschen och samhället framåt, och som underlättar vardagen för människor och städer – idag och imorgon.

För att klara sina ambitioner så behöver Volvo vara sina kärnvärden i allt företaget gör. Allt från produktutveckling och tillverkning till själva produkterna och tjänsterna.

När de därför ville bygga ut sitt ventilationssystem för att kunna hålla samma höga kvalitet i sin produktionsmiljö så föll valet på Fumex.

Lösningen blev parallellkopplade CFE-stoftfilter för riktigt stora luftflöden där partiklar och svetsrök effektivt elimineras ur en luftmängd på hela 25 000m3/tim per enhet. Dessutom med behovsstyrd rensning av filterpatronerna genom effektiva powerpuls-ventiler. Då kan filtren även rensas under drift eller genom fördefinerade rensningscykler när anläggningen inte är i drift.
Enheterna kopplades även samman med en värmeväxlare för att effektivt tillvarata den varma överskottsvärmen från lokalen.

Tomas Wallström, Quality Manager på Volvo Bussar:
− Vi blev mycket nöjda med resultatet från den nya anläggningen. Allt från funktion och underhåll, till den renare arbetsmiljön i våra lokaler.