DSK

Skyddshuv för effektiv uppfångning av luftburna föroreningar genom inkapsling

DSK är anpassad för arbeten med flera samtida föroreningskällor, exempelvis vid:

  • Inkapsling av apparater
  • Arbete med öppna kemikaliekärl
  • Limning

Designen gör arbetsområdet lättöverskådligt, och skyddshuven är enkel att förflytta när arbetsuppgifter eller arbetsplats skiftar.

DSK tillverkas i två standardstorlekar (DSK 400/DSK 700), och kan även anpassas efter specifika behov.

 
 
 

Utföranden

 

Standard

  • Stabila aluminiumprofiler
  • Transparenta paneler i Vivak PETG