PRG

Utsuget för industriell miljö

Fumex PRG bygger på PR armen som med ny teknik i kombination med nya material och fokus på design ger Fumex PRG många nya och viktiga fördelar:

  • Unikt lättmanövrerad
  • Extremt positionsstabil
  • Huv i PVC designad för maximal sugeffektivitet och uppfångningsförmåga.

PRG är konstruerad enligt FUMEX grundprinciper:

  • Utvändigt placerade bärarmar
    • Naturlig och rak luftström ger lågt tryckfall
    • Liten risk för igensättning
  • Delmonterad vid leverans, för enkel installation.

PRG kan utrustas med brytare för styrning av fläkt/spjäll.

FUMEX PRG finns i längderna 2, 3 & 4 m.