R/RZ EXH

Punktutsug för explosiva miljöer

 

R EXH och RZ EXH är konstruerade med:

  • Bärarmar, fästen och konisk huv i rostfritt stål SIS2348 (316L)
  • Flexibel konduktiv PU slang R<109Ω
  • Gasfjäder i rostfritt stål som balanserar armens egenvikt.

Fumex grundprincip för punktutsug är konstruktion med utvändiga bärarmar, vilket ger:

  • Lågt tryckfall
  • Liten risk för igensättning

Fumex R EXH och RZ EXH uppfyller kraven i ATEX-direktivet 94/9/EC kategori 2 för gaser och damm.

Fumex R EXH och RZ EXH finns i dimensioner Ø100, 125, 160 och 200 mm för optimal, behovsanpassad funktion.