Research and development

Fumex framtid bygger på en fortsatt kontinuerlig utveckling av högkvalitativa och innovativa produkter. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla nya produkter som ligger i framkant på marknaden.

 

Funktion, kundnytta och estetik

All vår produktinnovation syftar till att skapa en stark kombination av funktion, kundnytta och estetik.

Genom vårt ständiga produktutvecklingsarbete så garanteras vi en fortsatt differentiering från våra konkurrenter och säkerställer vår starka marknadsposition i världen.

Från idé till färdig produkt

Tack vare ett väl sammansatt team av erfarna medarbetare med stort engagemang kan vi tillhandahålla ett högkvalitativt produktsortiment med både bredd och djup.

Våra team inom industriell design samt våra ingenjörs-, försäljnings- och marknadspecialister arbetar oavbrutet med att vidareutveckla befintliga produkter och utveckla helt nya.

Våra erfarna kunder bidrar också i våra produktutvecklingsprocesser, de bidrar till att utveckla våra produkter genom sina speciella behov men säkerställer också att vår produktstrategi är anpassad för marknadsförhållandena. Detta tillvägagångssätt har gjort oss till ett av de mest anpassningsbara företagen i branschen.

Verktygsbundet för design och funktion

Sedan 2006 har stort fokus lagts på verktygsbunden tillverkning för att ytterligare höja nivån av funktion och design i våra produkter. Produktprototyper tas fram genom s.k. additiv tillverkning (AT) och printas fram med 3D-skrivare efter våra 3D-modeller.

Genom att använda oss av AT-teknologi kan komplexa lösningar för funktion utvecklas och på så sätt öka användarvänlighet och kundnytta. Prototyperna genomgår sedan omfattande tester för att bestämma hållfasthet och materialval. När önskad kvalitetsnivå och funktion uppnåtts tas verktyg fram anpassat för serietillverkning.

Genom att vi utvecklar och tillverkar våra produkter själva så blir vi snabbare, flexiblare och kan tillhandahålla produkter som verkligen motsvarar kundernas behov – oavsett typ av miljö eller geografisk plats i världen.