Styrautomatik till punktutsug

Styrutrustning för bättre arbetsmiljö och lägre energiförbrukning

Styrautomatiken omfattar för ändamålet anpassade och beprövade komponenter. Ett väl utformat system ger viktiga fördelar för brukarna:

• Automatiska system kan spara mycket energi
• Lägsta möjliga ljudnivå
• Styrspänningen är 24V

Som hjälp för att hitta ett lämpligt system finns flertalet färdiga lösningar som innefattar:

• Start och stopp av fläkt, med/utan varvtalsreglering
• Start och stopp av fläkt, med kontaktor
• Individuell spjällstyrning, samt start och stopp av fläkten via kontaktor
• Individuell spjällstyrning, samt behovsstyrning av fläkten via en tryckgivare och frekvensomvandlare

Styrningen kan ske manuellt eller automatiskt, med eller utan tidsfördröjning.

 
 

Styrkomponenter

Frekvensomvandlare, SFC

 • Steglös varvtalsreglering av bl.a. fläktar
 • Fumex kan erbjuda förprogrammerade frekvensomvandlare för enkel installation

 

Motorskyddsbrytare, SMB

 • 3-polig med termiskmagnetisk utlösning
 • För manövrering och skydd av fläktmotor

 

Potentiometer, SFC POT

 • Manuell, steglös reglering av fläktens varvtal via frekvensomvandlare

 

Vridströmställare, SFC VSS

 • 2-stegsreglering av fläktens varvtal via frekvensomvandlare

 

Strömbrytare, SFC SB

 • Start/stopp av fläkt via frekvensomvandlare

 

Tryckgivare, ST 300

 • Håller ett konstant undertryck i frånluftskanalen
 • Ger alltid rätt flöde oberoende av antalet öppna och stängda spjäll

 

Styrenhet, S 200

 • Automatisk styrning av spjällmotor och/eller fläkt
 • Ställbara timerkort för eftergångstider längre än 30 s som tillbehör

 

Styrenhet, S 400

 • Automatisk styrning av spjällmotor
 • Inbyggd eftergångstid för evakuering av kvardröjande gaser; 0 – 15 min

 

Transformatorenhet, S 600

 • Används för matning av 24 VAC till S 400
 • Styrning av fläkt via yttre kontaktor

 

Kontaktor, SKO

 • 3-polig med överströmsrelä för manuell återställning

 

Automatspjäll, SAS

 • Vridspjäll för applikationer med krav på kort gångtid
 • Spjällbladet öppnas på 7,5 s vilket innebär 95 % sugförmåga efter 3 s
 • Täthetsklass 1 som standard

 

 

Behöver du hjälp att hitta rätt?

Ta kontakt med oss så hjälper vi er att hitta rätt produkt för era behov.