Svets- & slipbord för alla typer av arbeten

FUMEX TW & TWG – industriella svets- och slipbord för hantering av rök, damm, och partiklar vid svets- och sliparbeten. De avlägsnar skadliga ämnen direkt från andningszonen.

Till produktsidan