Draperier

Avskärmningar vid svets-, spol- och sliparbeten

Arbetsplatsavskärmningar:

 • Används vid svetsning eller slipning på bil- och karosseriverkstäder

Svetsdraperier:

 • Används främst för avskärmning vid svets- och sliparbetsplatser

Skyddsdraperier/Spoldraperier:

 • Skyddsdraperier för materialställ utomhus eller för avskärmningar inomhus
 • Spoldraperier, med kättningtyngd nederkant
 • Kan förses med transparenta fönster

Motordrivet rulldraperi:

 • Används vid svetsning eller slipning på bil- och karosseriverkstäder
 • Försedd med motor för höjdreglering
 • Manöverdosa medföljer
 • Opakt material som standard
 • Kan förses med transparenta fönster

Mobil draperivagn:

 • Används för avskärmning av tillfälliga arbetsplatser
 
 
 

Utföranden

 

Opakt

 • Opakt material av flamsäker PVC-belagd polyesterväv i rivsäkert utförande

Transparent

 • Transparent material av flamskyddad mjukgjord PVC

Eget val

 • Tillverkas utefter kundens behov vad gäller mått, färgval och monteringssätt