CMF

Rensbar mobil filterenhet för industriproduktion

Fumex CMF är en rensbar mobil filterenhet med inbyggd fläkt och toppmonterat punktutsug för rening av stoftbemängd och förorenad luft i ventilerade fullskaliga verkstadsmiljöer. Filterenheten är utvecklad utifrån ISO 15012-1 avseende produkter för säkerhet vid svetsning.

Tre modeller. Tre rensningsmetoder.

  • CMF 10 – med manuell rensning
  • CMF 20 – med motordriven rensning
  • CMF 30 – med motordriven rensning och renblåsning

När luftflödet är för lågt varnar ett ljudlarm, vilket indikerar att filterpatronen behöver rensas eller bytas. Vid all rensning faller de dammpartiklar som lossnar från filtret ner i stoftkärlet.

Filterpatronen filtrerar mer än 99% av rök- och dammföroreningar från svetsning av höglegerade stål, som t.ex. stål med nickel- och kromhalt av 30% eller högre.

Fläktens impeller har bakåtböjda blad och hög verkningsgrad. Den är designad för att kunna hålla ett stadigt och högt luftflöde, även när filterpatronen är förorenad. Det i kombination med punktutsugets låga tryckfall ger filterenhet CMF hög prestanda.

Huven på punktutsuget är designad för maximal sugeffektivitet, och ett manuellt spjäll vid huvens infästning öppnar och stänger luftflödet.

Filterenheten levereras delmonterad, för en enkel installation. Som tillbehör finns bland annat gnistfälla, ljuddämpare, LED-belysning och HEPA-filter (klass H14). Andra slangar med speciella krav kan levereras vid förfrågan.

 
 
 

Behöver du hjälp att hitta rätt?

Ta kontakt med oss så hjälper vi er att hitta rätt produkt för era behov.